Chào Mừng Bạn Đến Với

Liên Hệ Với Chúng Tôi: 0945 835 786 - 0913 242 430 - 0359 119 179

tong dai dien thoai panasonic

1. Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE200

Mã sp: KX-TDE200
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 22,440,000 VNĐ

2. Điện thoại lập trình PANASONICKX-DT543X

Mã sp: KX-DT543X
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 Tháng
Giá gốc: 2,950,000 VNĐ

3. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-8

Mã sp: Panasonic KX-TES824-3-8
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,975,000 VNĐ

4. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-16

Mã sp: Panasonic KX-TES824-3-16
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 7,500,000 VNĐ

5. Tổng đài điện thoại giá rẻ Panasonic KX-TES824 

Mã sp: Panasonic KX-TES824
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,800,000 VNĐ

6. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-112

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-112
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 43,281,600 VNĐ

7. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-120

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-120
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 44,133,600 VNĐ

8. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-24

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 24,537,500 VNĐ

9. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-32

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-32
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 28,904,000 VNĐ

10. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-40

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-40
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 29,756,000 VNĐ

11. Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824-8-24

Mã sp: Panasonic KX-TES824-8-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 11,238,000 VNĐ

12. Tổng Đài điện thoại nội bộPanasonic KX-TES824-6-16

Mã sp: Panasonic KX-TES824-6-16
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 7,700,000 VNĐ

13. Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824-5-16

Mã sp: Panasonic KX-TES824-5-16
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 7,600,000 VNĐ

14. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-6-24

Mã sp: Panasonic KX-TES824-6-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 10,296,000 VNĐ

15. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-48

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-48
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 30,608,000 VNĐ

 16. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-104

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-104
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 42,429,600 VNĐ

 17. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-96

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-96
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 38,063,100 VNĐ

 18. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-56

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-56
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 30,288,600 VNĐ

19. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-64

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-64
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 31,140,600 VNĐ

20. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-72

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-72
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 31,992,600 VNĐ

 21. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-88

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-88
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 37,211,100 VNĐ

 22. Tổng điện thoại Panasonic KX-TDA100D

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 13,500,000 VNĐ

 23. Bàn lập trình Tổng đài điện thoại Panasonic KX-T7730

Mã sp: Panasonic KX-T7730
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

 24. Bàn lập trình tổng đài điện thoại Panasonic KX-DT333X

Mã sp: Panasonic KX-DT333X
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 3,850,000 VNĐ

 25. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-40

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-40
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 25,070,100 VNĐ

26.  Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-48

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-48
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 25,922,100 VNĐ

27. Tổng Đài Điện Thoại PANASONIC KX-TES824 3 vào 8 ra

Mã sp: PANASONIC KX-TES824 3 vào 8 ra
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,975,000 VNĐ

28. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-32

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-32
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 24,218,100 VNĐ

29. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-24

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 19,851,600 VNĐ

 30.  Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-56

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-56
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 34,974,500 VNĐ

31. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-64

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-64
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 35,826,500 VNĐ

 32. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-72

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-72
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 36,678,500 VNĐ

 33. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-80

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-80
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 41,045,000 VNĐ

34. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-96

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-96
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 42,749,000 VNĐ

 35. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-104

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-104
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 47,115,500 VNĐ

 36. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-120

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-120
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 48,819,500 VNĐ

37. Tổng Đài điện thoại Panasonic KX-A405

Mã sp: Panasonic KX-A405
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 3,750,000 VNĐ

38. Trạm thu phát tổng đài điện thoại không dâyPanasonic KX-TDA0158

Mã sp: Panasonic KX-TDA0158
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 35,990,000 VNĐ

39. Phụ kiện Tổng Đài Panasonic KX-TDA0155

Mã sp: Panasonic KX-TDA0155
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 13,850,000 VNĐ

40. Card IP Trung kế 16 Kênh Tổng Đài Panasonic KX-TDA0490

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0490
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 53,580,000 VNĐ

 41. Card IP Trung kế Tổng Đài Panasonic KX-TDA0484

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0484
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 35,500,000 VNĐ

 42. Linh Kiện Tổng Đài Panasonic KX-TDA0470

Mã sp: Panasonic KX-TDA0470
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 55,400,000 VNĐ

43. Card trung kế ISDN 30 kênh Tổng Đài Panasonic KX-TDA0290 

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0290
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 12,450,000 VNĐ

44. Card Trung Kế Tổng Đài Panasonic KX-TDA0188

Mã sp: Panasonic KX-TDA0188
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 23,650,000 VNĐ

45. Card Trung Kế Tổng Đài Panasonic KX-TDA0184

Mã sp: Panasonic KX-TDA0184
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 18,045,000 VNĐ

46. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0196

Mã sp: Panasonic KX-TDA0196
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,800,000 VNĐ

47. Card hiển thị Tổng Đài Panasonic KX-TDA0193

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0193
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,300,000 VNĐ

 48. Card mở rộng Tổng Đài Panasonic KX-TDA0192

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0192
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 6,350,000 VNĐ

49. Card mở rộng tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA0191

Mã sp: Panasonic KX-TDA0191
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 7,750,000 VNĐ

 50. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0190

Mã sp: Panasonic KX-TDA0190
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,730,000 VNĐ

 51. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0177

Mã sp: Panasonic KX-TDA0177
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 8,860,000 VNĐ

 52. Card mở rộng Điện Thoại Panasonic KX-TDA0174

Mã sp: Điện Thoại Panasonic KX-TDA0174
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 5,721,000 VNĐ

53. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0173

Mã sp: Panasonic KX-TDA0173
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,350,000 VNĐ

54. Card mở rộng Panasonic KX-TDA0172

Mã sp: Panasonic KX-TDA0172
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,960,000 VNĐ

55. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0181

Mã sp: Panasonic KX-TDA0181
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 86,500,000 VNĐ

 56. Card mở rộng Panasonic KX-TDA0180

Mã sp: Panasonic KX-TDA0180
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,550,000 VNĐ

57. Card nguồn công suất Panasonic KX-TDA0104

Mã sp: Panasonic KX-TDA0104
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,250,000 VNĐ

 58. Card Nguồn Loại S Panasonic KX-TDA0108

Mã sp: Panasonic KX-TDA0108
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,110,000 VNĐ

 59. Card mở rộng Panasonic KX-TDA6174

Mã sp: Panasonic KX-TDA6174
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 6,550,000 VNĐ

60.  Card Nâng Cấp Panasonic KX-TDA6178

Mã sp: Panasonic KX-TDA6178
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 9,750,000 VNĐ

61. Card Kết Nối Panasonic KX-TDA6111

Mã sp: Panasonic KX-TDA6111
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 8,950,000 VNĐ

62. Card kết nối tổng đài Panasonic KX-TDA6110

Mã sp: Panasonic KX-TDA6110

Nhà sản xuất: PANASONIC

Bảo hành: 15Tháng

Giá gốc: 9,770,000 VNĐ

63. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0105

Mã sp: Panasonic KX-TDA0105

Nhà sản xuất: PANASONIC

Bảo hành: 15Tháng

Giá gốc: 16,320,000 VNĐ

 64. Card Nguồn Tổng Đài Panasonic KX-TDA0103

Mã sp: Panasonic KX-TDA0103
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 11,995,000 VNĐ

 65. Khung mở rộng Tổng Đài Panasonic KX-TDA620

Mã sp: Panasonic KX-TDA620
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 20,552,000 VNĐ

66. Tổng Đài Panasonic KX-TDA600

Mã sp: Panasonic KX-TDA600
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 35,540,000 VNĐ

67. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1178

Mã sp: Panasonic KX-TDA1178
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 7,750,000 VNĐ

68. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1176 

Mã sp: Panasonic KX-TDA1176
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 6,230,000 VNĐ

69. Card mở rộng Panasonic KX-TDA1186

Mã sp: Panasonic KX-TDA1186
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,790,000 VNĐ

 70. Card mở rộng Panasonic KX-TE82461

Mã sp: Panasonic KX-TE82461
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

 71. Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82494

Mã sp: Panasonic KX-TE82494
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 1,750,000 VNĐ

 72. Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82493

Mã sp: Panasonic KX-TE82493
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 1,950,000 VNĐ

73.  Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82492

Mã sp: Panasonic KX-TE82492
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,950,000 VNĐ

74. Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82491

Mã sp: Panasonic KX-TE82491
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,250,000 VNĐ

75. Card mở rộng Panasonic KX-TE82483 

Mã sp: Panasonic KX-TE82483
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,870,000 VNĐ

76. Card mở rộng Panasonic KX-TE82474

Mã sp: Panasonic KX-TE82474
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,200,000 VNĐ

77. Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TS500

Mã sp: Panasonic KX-TS500
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 250,000 VNĐ

78. Bàn Giám Sát Cuộc Gọi Panasonic KX-DT390X

Mã sp: Panasonic KX-DT390X
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 2,650,000 VNĐ

 

IVR (Interactive Voice Response)là hệ thống tương tác phím theo lời thoại, của DHIpcc cho phép xử lý khối lượng cuộc gọi lớn, cũng như tạo ra các kịch bản quản lý cuộc gọi phức tạp. Các IVR/ACD mô-đun cho phép dịch vụ hỗ trợ để giải quyết tranh chấp truy vấn , xử lý giao dịch. Đối với các hoạt động tự phục vụ, mô-đun của IVR DHIpcc cung cấp cho Text-to-speech (TTS), tự động nhận dạng giọng nói (ASR) tích hợp, cơ sở dữ liệu tích hợp E-mail/SMS/Fax.

he thong tong dai dien thoai ivr

IVR hoạt động như thế nào?

Trong một hệ thống IVR, người gọi có sự lựa chọn để chọn các tùy chọn bằng cách nhấn chữ số. Các chữ số trên bàn phím điện thoại gửi âm DTMF vào máy chủ công ty và sau đó chọn hành động/phản ứng thích hợp theo chữ số nhấn.

Tính năng IVR của hệ thống tổng đài điện thoại

Tính năng tự động trả lời cuộc gọi: hệ thống sẽ tự động trả lời thông tin tới khách hàng thông qua nhiều ngôn ngữ khác nhau (đa ngữ). Có thể xây dựng cây IVR với nhiều nhánh, mỗi nhánh thể hiện một ngôn ngữ khác nhau.

–   Phát file ghi âm: Đây là tính năng cho phép phát ngẫu nhiên, tuần tự hoặc cố định các file nhạc đã được thu âm sẵn khi khách hàng đang đợi trong hàng đợi.

–  Khi gọi vào IVR, khách hàng được tương tác với các hướng dẫn dạng Menu của từng Node.

Ở từng node đều có thông báo nội dung của node và yêu cầu chọn các phím để tương tác dạng menu.

–  Greeting message: Khi khách hàng gọi vào IVR, hệ thống sẽ phát lời chào mừng vào hệ

thống và hướng dẫn khách hàng.

–  Định tuyến cuộc gọi đến từng hàng đợi cụ thể: Số lượng hàng đợi được định nghĩa trên hệ thống là không giới hạn. Một điện thoại viên (ĐTV) có thể thuộc một hoặc nhiều hàng đợi khác nhau.

–   Định tuyến cuộc gọi đến từng nhóm ĐTV cụ thể: ĐTV đăng ký trả lời hàng đợi nào thì hệ

thống sẽ định tuyến cuộc gọi đến.

–  Định tuyến cuộc gọi dựa trên menu thời gian: Với các múi giờ khác nhau, hệ thống hoàn toàn có khả năng thực hiện các menu khác nhau.

Các tính năng khác của IVR

–   Tính năng chuyển đổi Text-to-Speech với các ngôn ngữ khác nhau.

–   Tính năng phát file âm thanh với độ dài bất kỳ.

–   Tính năng hỗ trợ file âm thanh đa dạng như .wav, mp3,…

–   Tính năng tạo cây IVR với các menu và các script dựa trên giao diện đồ họa với các chức năng tạo sắn với độ phức tạp không giới hạn.

–   Tính năng copy, chỉnh sửa cây IVR, các nhánh IVR, các menu có sẵn.

–   Tự động ghi log lại việc cập nhật các thiết đặt IVR như lời chào, cấu hình về thời gian, các thông báo khuyến mại, các menu định tuyến….

–   Tính năng thay đổi callflow, các câu thông báo nóng mà không làm dừng hoạt động của hệ

thống.

–   Tính năng Telesurvey là tính năng cho phép một ĐTV chuyển cuộc gọi của 1 khách hàng sang cây IVR phục vụ cho các survey. Sau khi thực hiện survey, hệ thống sẽ thực hiện phát file cảm ơn khách hàng và disconnect cuộc gọi. Trên giao diện quản trị,  người quản trị có thể enable một hoặc nhiều survey đồng thời. Khi đó trên giao diện ĐTV sẽ hiển thị list các survey được chọn enable này và khi thực hiện survey ĐTV chỉ việc tích vào button này.Cây IVR cho phép cấu hình số lượng không hạn chế survey với các chức năng khác nhau như:

– Đánh giá độ hài lòng của khách hàng đối với ĐTV

–  Đánh giá độ hài lòng của khách hàng đối với Dịch vụ

– Tính năng Callback Request là tính năng cho phép khách hàng có thể lưu lại lời nhắn của mình trên hệ thống, sau đó nhân viên Back Office của nhà khai thác sẽ nghe lại nội dung lời nhắn và đưa ra hướng dẫn cho khách hàng một cách tốt nhất.

Hãy gọi cho chúng tôi để được lắp đặt tổng đài điện thoại tương tác IVR

Hotline: 0913 242 430 - 0978 196 038

Bạn muốn dùng công nghệ thoại VoIP để giảm cước điện thoại và tận dụng đường truyền ADSL nhưng không muốn bỏ đi chiếc tổng đài analog chưa hết khấu hao? Dịch vụ nâng cấp tổng đài từ analog lên IP là giải pháp.

Số lượng công ty ở Việt Nam hiện nay đang lắp đặt tổng đài điện thoại Analog truyền thống thông thường cũng không phải là ít, chính vì lý do đó, chúng tôi đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp tổng đài Analog/Digital của mình sang tổng đài IP PBX, tận dụng những tiện ích tối ưu nhất có thể có mà không làm mất đi chi phí đầu tư ban đầu, cũng như những thói quen chưa thay đổi của việc dùng hệ thống tổng đài cũ.

Xu hướng tất yếu của việc sử dụng một tổng đài IP PBX trong doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết. Những lợi ích khi lắp đặt tổng đài điện thoại IP Telephone ngày càng tăng dần và đã vượt qua khá xa những tiện ích cũng như hiệu quả công việc của hệ thống Telephony thông thường mang lại.

Các tổng đài Analog/Digital các doanh nghiệp đang sử dụng trên thị trường là rất đa dạng, việc chuyển đổi và bắt tay tương thích cho từng hệ thống là không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, có một vài giải pháp mang tính phổ quát và có thể thích nghi với nhiều hệ thống tổng đài Avaya, Cisco, Siemens, Alcatel-Lucent, Panasonic, LG-Ericsson, Nec, Nortel, Adsun,…..bản thân cũng cho phép hỗ trợ thêm kết nối đa chi nhánh, đa tổng đài IP PBX và tương thích với hệ thống IP Telephone khác.

Có nhiều phương pháp để triển khai việc nâng cao, chúng tôi để xuất ra 04 phương pháp chủ yếu cho giải pháp nâng cấp tổng đài Analog/Digital của doanh nghiệp để chuyển sang tổng đài IP PBX tương thích với hệ thống IP Telephone khác :

1. Tận dụng tổng đài PABX Analog/Digital của doanh nghiệp làm tổng đài chính

Tận dụng tổng đài PABX Analog/Digital làm tổng đài chính

Giải pháp này sử dụng Tổng đài PAB làm giao tiếp trực tiếp với các Nhà cung cấp dịch vụ PSTN theo giao thức E1/T1/J1, Bri, hay PSTN/ISDN và kết nối đến hệ thống các phone Analog cũ, một vài line nhánh kết nối đến thiết bị Voice Gateway FXO để chuyển sang giao thức SIP (dạng thoại truyền trên hạ tầng IP) để bắt tay đến hệ thống IP Telephone khác. Mô hình cũng cho phép kết nối đa chi nhánh theo phía cổng thiết bị Voice Gateway.

2. Tận dụng tổng đài PABX Analog/Digital của doanh nghiệp làm tổng đài nhánh

Mô hình này theo phương pháp sử dụng một tổng đài IP PBX làm tổng đài chính. Tổng đài IP PBX này có thể là :

+ Một tổng đài IP PBX đóng gói dạng thiết bị cứng như các tổng đài Siemens Hipath 3000/4000,..

+ Các tổng đài dạng SoftSwitch như Asterisk, Xorcom, Grandstream , …đóng gói trong một PC Server

+ Các thiết bị Voice Gateway với số lượng CO line từ 4 ->24 Port FXO như AudioCodes MP11x, MP124, Mediant 1000 MSBG,…làm tổng đài IP PBX thu nhỏ

Sử dụng tổng đài PABX Analog/Digital làm tổng đài nhánh

Các tổng đài IP PBX này sẽ bắt tay với nhà cung cấp dịch vụ PSTN và kết nối vào hệ thống hạ tầng mạng. Doanh nghiệp có thể sử dụng các IP Phone, Softphone (phần mềm cài trên máy tính PC giả lập như một IP Phone và kết hợp Headset, loa + micro), và tận dụng lại hệ thống tổng đài Analog qua thiết bị Voice Gateway FXS. Có thể tận dụng thêm các Analog Phone khi dùng thiết bị Voice Gateway FXS kết nối từ Lan/Wan ra các Analog Phone.

mo hinh tong dai ip center

3. Sử dụng các dịch vụ VoIP thuê ngoài của các nhà cung cấp dịch vụ VOIP

Sử dụng giải pháp của Nhà cung cấp Dịch vụ ADSL. Sử dụng thiết bị Adapter Voip gateway, tận dụng kết nối đường truyền Internet và chuyển đổi sang thoại Analog. Phương pháp này trả chi phí theo 02 gói Internet và Thoại với chi phí cước dịch vụ đường dài quốc tế rẻ hơn hệ thống PSTN gọi quốc tế.

Sử dụng các dịch vụ VoIP thuê ngoài

Tuy nhiên, cấu hình kết nối vào tổng đài PABX sẳn có của doanh nghiệp khá phức tạp và chỉ một vài loại tổng đài PABX tương thích với thiết bị Adapter Voice Gateway này và tuy thuộc Nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, luôn yêu cầu thông tin về mức độ tương thích trước khi chọn nhà cung cấp dịch vụ.

Việc kết nối đa chi nhánh phụ thuộc vào cùng hệ thống của cùng nhà cung cấp. Hiện tại, việc bắt tay giữa các Nhà cung cấp dịch vụ thoại qua IP còn nhiều hạn chế, do đó việc triển khai kết nối đa chi nhánh phải do chính Nhà cung cấp dịch vụ ADSL đồng cung cấp cho đa chi nhánh. Đây cũng là ưu điểm và khuyết điểm: ưu điểm với sự đồng bộ cao, bảo trì dễ dàng, và thống nhất, chi phí triển khai tương đối thấp. Tuy nhiên với khuyến điểm là mức độ đầu tư phụ thuộc cao, chưa thể tách biệt độc lập và kết nối với hệ thống IP telephone khác còn gặp khó khăn.

4. Sử dụng các dịch vụ ngoài theo mô hình của hệ thống IP Centrex (thuê tổng đài IP PBX ngoài )

Dịch vụ này đang triển khai khá rầm rộ và phổ biến, cụ thể như dịch vụ của Skype, Internet Voip card, … Hiện tại, đã khắc phục được một số hạn chế là không nhất thiết phải dùng máy tính PC để cài đặt phần mềm softphone

Sử dụng dịch vụ ngoài theo mô hình của hệ thống IP Centrex

Hệ thống kết nối này giống như Giải pháp 2 và giải pháp 3, tuy nhiên hệ thống IP Telephone sử dụng thuê ngoài theo đường truyền Internet, leased line,..sử dụng các cổng Voice Gateway kết nối với các IP Centrex qua mạng Wan để tận dụng các thiết bị tổng đài Analog/Digital hiện hữu. Ngoài ra, cũng cho phép các kết nối trực tiếp đến các dịch vụ VoIP từ các nhà cung cấp dịch vụ đến các IP Phone, softphone, handheld, các thiết bị smartphone,…

Tuy nhiên, hệ thống này cũng cần 01 thiết bị Voice Gateway làm cầu nối giữa hệ thống tổng đài Analog và hệ thống mạng IP Telephone. Và về mặt nguyên tắc, khi sử dụng nâng cấp một tổng đài Analog truyền thông luôn cần một thiết bị chuyển đổi Voice Gateway (chuyển tín hiệu thoại Analog sang IP theo giao thức SIP). Trong các thiết bị Voice Gateway, nổi bật nhất vẫn là thiết bị Voice Gateway của AudioCodes tương thích với rất nhiều loại hệ thống tổng đài PABX kể cả tổng đài IP PBX, từ Avaya, Cisco, Siemens, Alcatel-Lucent, Panasonic, LG-Ericsson, Nec, Nortel, Adsun,… cho đến các dạng tổng đài Softswitch theo mã nguồn mở Asterisk đóng gói. Và chúng luôn kèm chức năng hoạt động dự phòng (SAS) cho các trường hợp hệ thống mạng bị gián đoạn nhưng vẫn đảm bảo thông thoại luôn thông suốt và được duy trì. Ngoài ra, việc hỗ trợ kết nối đa chi nhánh cũng dễ dàng triển khai khi có thêm hệ thống tổng đài mới, cũng như kết nối với các hệ thống IP Centrex khác.

Lắp đặt tổng đài điện thoại VoIP là một cuộc cách mạng làm thay đổi thể giới tổng đài điện thoại và trong tương lai rất có thể sẽ thay thế toàn bộ hệ thống tổng đài điện thoại truyền thống. Hưng Phát cung cấp dịch vụ lắp đặt tổng đài điện thoại Voip giá rẻ cho các doanh nghiệp, văn phòng, công ty, cá nhân.

Nhu cầu tổng đài điện thoại cho cá nhân và doanh nghiệp luôn là nhu cầu cơ bản không thể thiếu được trong quá trình hoạt động. Điện thoại trên môi trường IP là mục tiêu nhắm đến của nhiều nhà cung cấp dịch vụ hiện nay. IP PBX cũng là loại hình dịch vụ điện thoại trên môi trường IP. Vì vậy mà chúng tôi cung cấp các dịch vụ  lắp đặt tổng đài điện thoại Voip đến với quý khách.
A. Dịch vụ Tổng đài IP PBX (Tổng đài VOIP)
1. Dịch vụ lắp đặt tổng đài điện thoại VoIP:
- Giải pháp điện thoại trên nền IP phục vụ cho các doanh nghiệp có nhu cầu :
+ Tập trung các văn phòng  rời rạc của những doanh nghiệp có chi nhánh. Mục tiêu giảm chi phí cuộc gọi liên văn phòng
+ Quản lý các cuộc gọi vào/ra
+ Cần ứng dụng các dịch vụ mới (Như voice to mail, Fax to mail, SMS alert,…)
- Các mô hình chia sẽ không gian hệ thống thoại thông qua giải pháp Virtual PBX
 lap dat tong dai dien thoai voip

2. Tính năng của tổng đài điện thoại IP PBX
Ngoài những tính năng của PBX truyền thống tổng đài IP PBX còn hỗ trợ nhiều các tính năng khác như :
- Cho phép tương tác thoại (IVR) khá linh động.
- Hệ thống có thể phân phối cuộc gọi tự động (ACD)
- Chuyển tiếp cuộc gọi (Call Forwarding)
- Voice Mail và chuyển tiếp đến email cá nhân
- Ghi âm không cần thiết bị phụ trợ ( như card ghi âm, hệ thống máy tính phụ,…)
- Các tính năng liên quan đến hiện số gọi đến
- Cho phép đổ chuông nhóm.
- Có thể giám sát chi tiết từng cuộc gọi (nhằm mục đích quản lý)
- Đặc biệt cho phép họp trực tuyến không hạn chế số lượng

3. Môi trường kết nối Tổng đài IP PBX :
- Có thể sử dụng qua môi trường WAN doanh nghiệp.
- Dùng các kết nối Internet tại nhà như ADSL, Wifi,…
- Thông qua mạng 3G.
- Đặc biệt phù hợp xu hướng đa dịch vụ ( chỉ cần 01 kết nối IP có thể xử dụng nhiều dịch vụ cùng lúc)

B. Dịch vụ tổng đài điện thoại hội nghị
Tổng đài điện thoại hội nghị là giải pháp cung cấp dịch vụ điện thoại đa chiều phục vụ cho công tác hội họp của các tổ chức, doanh nghiệp. Dịch vụ tổng đài hội nghị của FPT sử dụng công nghệ Voip hỗ trợ khả năng kết nối nhanh, chất lượng âm thanh tối đa.
Bảng giá dịch vụ
1.       Phí khởi tạo ban đầu: 1.500.000 VNĐ
2.       Phí thuê bao hàng tháng
Phí thuê bao hàng tháng 

Gói  Số lượng kênh tối đa  Giá (VNĐ 
 1  5  500.000
 2  10  800.000
 3  20  1.000.000
 4  30  1.500.000
 5  Không hạn chế  2.000.000

 

Nhu cầu lắp đặt tổng đài điện thoại tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là rất nhiều tại vì có rất nhiều văn phòng, công ty, tập đoàn lớn đặt ở đây. Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn nhất khu vực phía Nam cũng như lớn nhất cả nước, thu hút rất nhiều nguồn đầu tư nên có rất nhiều văn phòng đại diện, trụ sở của nhiều tập đoàn lớn đặt trụ ở Tp.HCM. Văn phòng nhiều dẫn đến những nhu cầu về văn phòng cũng rất nhiều, lắp đặt tổng đài điện thoại là nhu cầu thiết yếu để văn phòng công ty hoạt động liên lạc với khách hàng, với trụ sở chính cũng như liên lạc nội bộ trong văn phòng.

lap dat tong dai dien thoai tai hcm

Ngoài việc lắp đặt tổng đài diện thoại thì chúng tôi còn có những dịch vụ khách liên quan đến việc thiết lập văn phòng như:

- Thi công hệ thống mạng nội bộ

- Lắp đặt điện nước

- Thiết kế nội thất

- Lắp đặt máy chấm công

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, báo khói, báo động

- Lắp đặt camera

Chúng tôi có đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết lập văn phòng bởi vậy nên quý khách có thể yên tâm đối với dịch vụ của chúng tôi. Những khách hàng chúng tôi từng thiết lập văn phòng cho họ như: 

- Trung Tâm Giờ Giải Lao - Tầng 16,Toà Nhà Empress, Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

- Xây Dựng TM và DV Gia Quang - Quận Tân Bình, Tp. HCM

- MTV Hellopay - Quận 1, Tp. HCM

- Sentifi Việt Nam - Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

 Ngoài việc thiết lập hệ thống cho các văn phòng công ty thì chúng tôi còn nhận thiết kế, lắp đặt hệ thống cho chung cư, nhà phố, nhà dân, các trường học,...

Hãy đến với chúng tôi để tận hưởng những dịch vụ tốt nhất, đến với chúng tôi quý vị sẽ được lắp đặt tổng đại điện thoại chất lượng tốt nhất, giá cả rẻ nhất.

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

tong dai panasonic KX TES824Một tổng đài điện thoại KX-TES824 mới mua không thể dùng được ngay, bạn phải cấu hình cho nó để nó hoạt động. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cấu hình hoàn chỉnh 1 tổng đài điện thoại KX-TES824 như sau:

I. Các bước cài đặt tổng đài Panasonic gồm:
1. Đăng nhập hệ thống,

2. Cài đặt ngày giờ,

3. Kết nối đường bưu điện,

4. Đổi số máy lẻ,

5. Cấm máy lẻ gọi quốc tế, di động,

6. Mở khóa cho máy lẻ gọi quốc tế, di động,

7. Đổ chuông vào nhóm máy,

8. Gọi vào phát lời chào bấm trực tiếp máy lẻ,

9. Kích hoạt chế độ nhận fax tự động,

10. Cài đặt gọi theo mã (Cấp cho mỗi người 1 mã ai có mã mới gọi được đi)

11. Và nhiều bước khác nữa, các bạn tham khảo tại: Hỗ trợ tổng đài Panasonic

II. Hướng dẫn chi tiết.

THAO TÁC QUA BÀN LẬP TRÌNH KX-T7730

1. Đăng nhập hệ thống tổng đài: (Đây là bước đăng nhập vào để có thể cài đặt tổng đài theo yêu cầu của mình, chỉ cần đăng nhập 1 lần)

- Bấm Program -> *# 1234 (Chú ý không nhấc tổ hợp, Password này mặc định, Nếu không đúng password vui lòng liên hệ với người lắp đặt tổng đài cho các bạn hỏi)

2. Cài đặt ngày giờ:

Ở bàn lập trình: Nhập 000 -> SP-Phone -> Year ( 00-99 ) -> bấm Auto answer: chọn từ Jan -> Dec -> Day ( 1 -> 31) -> bấm Auto answer: chọn Sun -> Sat -> Hour ( Bấm từ 1 -> 12 ) -> Minute (Bấm từ 00 -> 99) -> Auto answer: AM/PM -> bấm Store để lưu -> Hold để kết thúc .

3. Kết nối đường bưu điện:

(Đây là bước quan trọng, bạn có bao nhiêu đường bưu điện vào thì chọn kết nối bây nhiêu, nhiều kỹ thuật viên hoặc người sử dụng mới mua không làm bước này khi gọi đi không gọi được hoặc bấm 9 không nghe thấy âm thanh gì, vì khi gọi đi đang chiếm vào các đường CO không cắm đường vào bưu điện)

- Bấm 400 ->bấm Sp-phone-> outside line No ( 1…8/* ) nhập 1->8 để chọn C01-C08 hoặc “*” chọn tất cả C0 ->bấm Select chọn Connect hoặc No connect ->bấm Store để lưu ->bấm End kết thúc .

(Chú ý bạn phải chuyển đổi chế độ gọi sang chế độ DTMF vì nếu không chuyển thì các điện thoại lẻ không gọi đi được thao tác như sau)

- Bấm 401 -> bấm Sp-phone -> Outside line No -> Bấm * -> bấm Select để chọn DTMF -> bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc.

Ví dụ: Tổng đài bạn có 5 đường vào bưu điện, tuy nhiên thực tế bạn chỉ có 2 đường vào bưu điện, thì bạn làm như sau

Bước 1: Chọn disconnect tất cả các CO: Bấm 400 -> Sp-phone -> * -> Bấm nút Select khi nào hiện ra Disconnect -> Store -> end

Kết nối CO1 và CO2: Bấm 400 -> Sp-phone ->1 (kết nối CO1) -> Bấm nút select khi nào hiện ra connect > Store -> End; Bấm 400 -> Sp-phone -> 2 -> Bấm nút select khi nào hiện ra connect -> Store -> End

Bước 2: Bấm 401 -> Sp-phone -> * -> Bấm select khi nào hiện ra DTMF > Store -> End

(Chú ý: Khi thao tác thì thao tác theo jack chứ không thao tác theo máy lẻ được, nên phải biết máy lẻ nào đang ở jack nào thì thao tác mới chuẩn được, xem jack nào đi với máy lẻ nào thì vào lệnh 009 để xem)

4. Đổi số máy lẻ: (Tổng đài này chỉ hỗ trợ đổi số máy lẻ trong phạm vi số từ 10-49; 100-499)

Nhập 009 -> bấm Sp-phone -> bấm Select chọn Plan 1/2/3 -> bấm Store -> bấm Next -> Ext jack No ( 01->24 ) -> Ext No nhập số máy nhánh cần thay đổi -> bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc.

5. Cấm máy lẻ gọi di động, liên tỉnh, quốc tế:

- Nhập 6X (X= 01…03 ) -> bấm Sp-phone -> Ext jack No ( 01…24/* ) -> cos No ( Ext jack ở Cos 1 thì không bị giới hạn ) -> store(lưu) -> end(kết thúc) .

- Nhập 3X (X= 02-05 ) -> bấm Sp-phone -> Code No ( 01-20 là nơi tạo mã cấm cho từng cos từ cos 2 -> cos 5) -> bấm store lưu -> bấm end kết thúc

Ví dụ: Cấm máy lẻ 101 gọi quốc tế và máy lẻ 102 gọi di động và quốc tế:

Bước 1: Gán máy lẻ 101 vào COS2 và máy lẻ 102 vào COS3:

Thao tác: Bấm 602 -> Sp-phone -> 01(jack 01 - Máy lẻ 101) ->2 (Cos2) -> Store

Bấm 602 -> Sp-phone -> 02(jack 02 - Máy lẻ 102) ->3 (Cos3) -> Store

Bước 2: Gán lớp cấm đầu 00 (Cấm quốc tế cho Cos2) và đầu 0 (Cấm liên tỉnh, di dộng, quôc tế cho Cos3)

Thao tác: Bấm 302 -> Sp-phone -> 00 (Cấm quốc tế) -> Store

Bấm 303 -> Sp-phone -> 0 (Cấm di động, liên tỉnh, quốc tế) -> Store

(Chú ý: Khi thao tác thì thao tác theo jack chứ không thao tác theo máy lẻ được, nên phải biết máy lẻ nào đang ở jack nào thì thao tác mới chuẩn được, xem jack nào đi với máy lẻ nào thì vào lệnh 009 để xem)

6. Mở lại máy không cấm gọi di động...

- Nhập 6X (X= 01…03 ) -> bấm Sp-phone -> Ext jack No ( 01…24/* ) -> cos No ( Ext jack ở Cos 1 thì không bị giới hạn ) -> bấm số 1 -> store(lưu) -> end(kết thúc) .

(Chú ý: Khi thao tác thì thao tác theo jack chứ không thao tác theo máy lẻ được, nên phải biết máy lẻ nào đang ở jack nào thì thao tác mới chuẩn được, xem jack nào đi với máy lẻ nào thì vào lệnh 009 để xem)

7. Đổ chuông theo nhóm: (Việc đổ chuông theo nhóm hữu dụng trong trường hợp người trực điện thoại đi vắng thì điện thoại sẽ đổ chuông thêm sang các máy khác)

- Nhập 600 ->bấm Sp-phone -> Ext jack No ( 01 -> 24 ) nhập 01->24 chọn máy nhánh để nhóm trong một nhóm -> Ext group ( 1…8 ) nhập 1->8 chọn nhóm -> bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc . ( Chọn các Ext vào trong một nhóm .)

- Nhập 100 -> bấm Sp-phone -> Ext group No ( 1…8 ) nhập 1->8 chọn nhóm máy nhánh -> bấm Select chọn Enable/ Disable -> bấm Store lưu -> bấm End kết thúc . ( Chọn Group Ext dùng Hunting tưong ứng với lệnh 600 ) .

- Nhập101 -> bấm Sp-phone -> Ext group ( 1…8 ) nhập 1-> 8 chọn nhóm máy nhánh -> bấm Select chọn Terminal / Circular -> bấm Store lưu -> bấm End kết thúc

- Nhập 414 -> bấm Sp-phone -> Outside line No(1…8/*) nhập 1-> 8 chọn C01-> C08 hoặc tất cả các C0 -> bấm Select chọn Normal/DIL/DISA1/DISA2/UCD (chọn DIL) -> Ext Jack No (01->24/*) nhập 01->24 chọn máy nhánh hoặc bấm “*” chọn tất cả máy nhánh -> bấm Store lưu ->bấm End kết thúc. ( Chọn DIL cho EXT jack thấp nhất trong nhóm )

8. Đổ chuông lời chào: (Khách hàng gọi đến phát lời chào cho phép bấm máy lẻ trực tiếp)

a. Cài đặt: Bấm 414 -> Sp-phone -> outside line No (1….8/* ) nhập 1-> 8 chọn C01-> C08 hoặc bấm “*” chọn tất cả C0 -> bấm Mute chọn Disa -> chọn OGM 1 -> bấm Store lưu -> bấm End kết thúc .

b. Ghi âm (Chú ý thoát khỏi chế độ lập trình mới ghi âm được).

- Program --> 9 --> 1 --> OGM no ( có 8 OGM từ OGM1 --> OMG8) --> Record (đọc lơi chào) ---> Store (lưu)

Nghe lại

- Program ---9 --> 2 ---> OGM No (tư 1-8)

c. Trong vài trường hợp khi gọi vào phải 2 đến 3 chuông thì mới phát lời chào, để giảm thời gian chuông này ta thao tác như sau: Bấm 504 -> Sp-phone -> 0 ->Store -> End:

9. Nhận fax tự động: (Phải dùng chế độ lời chào mới nhận fax tự động được)

Bấm 503 -> bấm Sp-phone -> bấm Jack (01-24) jack cắm máy fax -> Store -> End

10. Cài đặt gọi đi theo mã, cấp cho mỗi nhân viên một mã ai có mã mới gọi được đi

- Bước 1: Cấm máy lẻ đó không được gọi đi

Bước này ta cấm máy lẻ gọi đi như mục 5 hướng dẫn bên trên (Cấm máy lẻ gọi di động, liên tỉnh, quốc tế)

- Bước 2: Kích hoạt gọi bằng mã

Nhập 605 -> bấm Sp-phone -> Ext jack No ( 01…24/* ) -> select ( Option/ Forced/ Verify all / verify toll ) ->chọn Verify toll -> store -> end. (Chú ý máy lẻ nào cần gọi bằng mã ta phải kích hoạt cho máy lẻ đó)

- Bước 3: Tạo mã cho người dùng

Nhập 310-> bấm Sp-phone -> code No ( 01-50 ) -> account code ( 0->9 ): Đánh mã code gồm 4 ký tự dùng để gọi đi-> store -> end

- Bước 4: Cách gọi

Nhấc máy --> Nhấn 9** ( account code ) --> Số điện thoại cần gọi

-> Đây là các bước hướng dẫn cài đặt cơ bản để một tổng đài điện thoại hoạt động bình thường, các chức năng cao cấp khác các bạn đặt câu hỏi hoặc xem ở các bài viết khác.

Liên hệ

VP: 472 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Kho Hàng: 49/59 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Hotline: 0945 835 786 - 0913 242 430

Email: sales@lapdat.vn - info@lapdat.vn