Bảng giá tổng đài điện thoại panasonic

tong dai dien thoai panasonic

1. Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE200

Mã sp: KX-TDE200
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 22,440,000 VNĐ

2. Điện thoại lập trình PANASONICKX-DT543X

Mã sp: KX-DT543X
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 Tháng
Giá gốc: 2,950,000 VNĐ

3. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-8

Mã sp: Panasonic KX-TES824-3-8
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,975,000 VNĐ

4. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-16

Mã sp: Panasonic KX-TES824-3-16
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 7,500,000 VNĐ

5. Tổng đài điện thoại giá rẻ Panasonic KX-TES824 

Mã sp: Panasonic KX-TES824
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,800,000 VNĐ

6. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-112

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-112
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 43,281,600 VNĐ

7. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-120

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-120
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 44,133,600 VNĐ

8. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-24

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 24,537,500 VNĐ

9. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-32

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-32
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 28,904,000 VNĐ

10. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-40

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-40
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 29,756,000 VNĐ

11. Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824-8-24

Mã sp: Panasonic KX-TES824-8-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 11,238,000 VNĐ

12. Tổng Đài điện thoại nội bộPanasonic KX-TES824-6-16

Mã sp: Panasonic KX-TES824-6-16
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 7,700,000 VNĐ

13. Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824-5-16

Mã sp: Panasonic KX-TES824-5-16
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 7,600,000 VNĐ

14. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-6-24

Mã sp: Panasonic KX-TES824-6-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 10,296,000 VNĐ

15. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-48

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-48
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 30,608,000 VNĐ

 16. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-104

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-104
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 42,429,600 VNĐ

 17. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-96

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-96
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 38,063,100 VNĐ

 18. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-56

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-56
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 30,288,600 VNĐ

19. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-64

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-64
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 31,140,600 VNĐ

20. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-72

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-72
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 31,992,600 VNĐ

 21. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-88

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-88
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 37,211,100 VNĐ

 22. Tổng điện thoại Panasonic KX-TDA100D

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 13,500,000 VNĐ

 23. Bàn lập trình Tổng đài điện thoại Panasonic KX-T7730

Mã sp: Panasonic KX-T7730
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

 24. Bàn lập trình tổng đài điện thoại Panasonic KX-DT333X

Mã sp: Panasonic KX-DT333X
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 3,850,000 VNĐ

 25. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-40

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-40
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 25,070,100 VNĐ

26.  Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-48

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-48
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 25,922,100 VNĐ

27. Tổng Đài Điện Thoại PANASONIC KX-TES824 3 vào 8 ra

Mã sp: PANASONIC KX-TES824 3 vào 8 ra
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,975,000 VNĐ

28. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-32

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-32
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 24,218,100 VNĐ

29. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-24

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 19,851,600 VNĐ

 30.  Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-56

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-56
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 34,974,500 VNĐ

31. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-64

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-64
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 35,826,500 VNĐ

 32. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-72

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-72
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 36,678,500 VNĐ

 33. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-80

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-80
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 41,045,000 VNĐ

34. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-96

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-96
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 42,749,000 VNĐ

 35. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-104

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-104
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 47,115,500 VNĐ

 36. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-120

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-120
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 48,819,500 VNĐ

37. Tổng Đài điện thoại Panasonic KX-A405

Mã sp: Panasonic KX-A405
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 3,750,000 VNĐ

38. Trạm thu phát tổng đài điện thoại không dâyPanasonic KX-TDA0158

Mã sp: Panasonic KX-TDA0158
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 35,990,000 VNĐ

39. Phụ kiện Tổng Đài Panasonic KX-TDA0155

Mã sp: Panasonic KX-TDA0155
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 13,850,000 VNĐ

40. Card IP Trung kế 16 Kênh Tổng Đài Panasonic KX-TDA0490

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0490
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 53,580,000 VNĐ

 41. Card IP Trung kế Tổng Đài Panasonic KX-TDA0484

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0484
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 35,500,000 VNĐ

 42. Linh Kiện Tổng Đài Panasonic KX-TDA0470

Mã sp: Panasonic KX-TDA0470
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 55,400,000 VNĐ

43. Card trung kế ISDN 30 kênh Tổng Đài Panasonic KX-TDA0290 

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0290
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 12,450,000 VNĐ

44. Card Trung Kế Tổng Đài Panasonic KX-TDA0188

Mã sp: Panasonic KX-TDA0188
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 23,650,000 VNĐ

45. Card Trung Kế Tổng Đài Panasonic KX-TDA0184

Mã sp: Panasonic KX-TDA0184
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 18,045,000 VNĐ

46. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0196

Mã sp: Panasonic KX-TDA0196
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,800,000 VNĐ

47. Card hiển thị Tổng Đài Panasonic KX-TDA0193

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0193
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,300,000 VNĐ

 48. Card mở rộng Tổng Đài Panasonic KX-TDA0192

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0192
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 6,350,000 VNĐ

49. Card mở rộng tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA0191

Mã sp: Panasonic KX-TDA0191
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 7,750,000 VNĐ

 50. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0190

Mã sp: Panasonic KX-TDA0190
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,730,000 VNĐ

 51. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0177

Mã sp: Panasonic KX-TDA0177
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 8,860,000 VNĐ

 52. Card mở rộng Điện Thoại Panasonic KX-TDA0174

Mã sp: Điện Thoại Panasonic KX-TDA0174
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 5,721,000 VNĐ

53. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0173

Mã sp: Panasonic KX-TDA0173
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,350,000 VNĐ

54. Card mở rộng Panasonic KX-TDA0172

Mã sp: Panasonic KX-TDA0172
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,960,000 VNĐ

55. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0181

Mã sp: Panasonic KX-TDA0181
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 86,500,000 VNĐ

 56. Card mở rộng Panasonic KX-TDA0180

Mã sp: Panasonic KX-TDA0180
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,550,000 VNĐ

57. Card nguồn công suất Panasonic KX-TDA0104

Mã sp: Panasonic KX-TDA0104
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,250,000 VNĐ

 58. Card Nguồn Loại S Panasonic KX-TDA0108

Mã sp: Panasonic KX-TDA0108
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,110,000 VNĐ

 59. Card mở rộng Panasonic KX-TDA6174

Mã sp: Panasonic KX-TDA6174
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 6,550,000 VNĐ

60.  Card Nâng Cấp Panasonic KX-TDA6178

Mã sp: Panasonic KX-TDA6178
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 9,750,000 VNĐ

61. Card Kết Nối Panasonic KX-TDA6111

Mã sp: Panasonic KX-TDA6111
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 8,950,000 VNĐ

62. Card kết nối tổng đài Panasonic KX-TDA6110

Mã sp: Panasonic KX-TDA6110

Nhà sản xuất: PANASONIC

Bảo hành: 15Tháng

Giá gốc: 9,770,000 VNĐ

63. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0105

Mã sp: Panasonic KX-TDA0105

Nhà sản xuất: PANASONIC

Bảo hành: 15Tháng

Giá gốc: 16,320,000 VNĐ

 64. Card Nguồn Tổng Đài Panasonic KX-TDA0103

Mã sp: Panasonic KX-TDA0103
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 11,995,000 VNĐ

 65. Khung mở rộng Tổng Đài Panasonic KX-TDA620

Mã sp: Panasonic KX-TDA620
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 20,552,000 VNĐ

66. Tổng Đài Panasonic KX-TDA600

Mã sp: Panasonic KX-TDA600
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 35,540,000 VNĐ

67. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1178

Mã sp: Panasonic KX-TDA1178
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 7,750,000 VNĐ

68. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1176 

Mã sp: Panasonic KX-TDA1176
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 6,230,000 VNĐ

69. Card mở rộng Panasonic KX-TDA1186

Mã sp: Panasonic KX-TDA1186
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,790,000 VNĐ

 70. Card mở rộng Panasonic KX-TE82461

Mã sp: Panasonic KX-TE82461
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

 71. Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82494

Mã sp: Panasonic KX-TE82494
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 1,750,000 VNĐ

 72. Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82493

Mã sp: Panasonic KX-TE82493
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 1,950,000 VNĐ

73.  Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82492

Mã sp: Panasonic KX-TE82492
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,950,000 VNĐ

74. Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82491

Mã sp: Panasonic KX-TE82491
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,250,000 VNĐ

75. Card mở rộng Panasonic KX-TE82483 

Mã sp: Panasonic KX-TE82483
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,870,000 VNĐ

76. Card mở rộng Panasonic KX-TE82474

Mã sp: Panasonic KX-TE82474
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,200,000 VNĐ

77. Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TS500

Mã sp: Panasonic KX-TS500
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 250,000 VNĐ

78. Bàn Giám Sát Cuộc Gọi Panasonic KX-DT390X

Mã sp: Panasonic KX-DT390X
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 2,650,000 VNĐ

 

Liên hệ

VP: 472 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Kho Hàng: 49/59 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Hotline: 0945 835 786 - 0913 242 430

Email: sales@lapdat.vn - info@lapdat.vn

Lapdat.vn Reviewed by Người xem on Jul 7. Lapdat.vn Lapdat.vn chuyên thi công mạng lan, lắp đặt điện nước, lắp đặt máy chấm công, lắp đặt tổng đài điện thoại, thiết kế nội thất, lắp đặt camera giá rẻ nhất Rating: 4.5