Chào Mừng Bạn Đến Với

Liên Hệ Với Chúng Tôi: 0945 835 786 - 0913 242 430 - 0359 119 179

Bảng giá tổng đài điện thoại panasonic

tong dai dien thoai panasonic

1. Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE200

Mã sp: KX-TDE200
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 22,440,000 VNĐ

2. Điện thoại lập trình PANASONICKX-DT543X

Mã sp: KX-DT543X
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 Tháng
Giá gốc: 2,950,000 VNĐ

3. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-8

Mã sp: Panasonic KX-TES824-3-8
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,975,000 VNĐ

4. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-16

Mã sp: Panasonic KX-TES824-3-16
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 7,500,000 VNĐ

5. Tổng đài điện thoại giá rẻ Panasonic KX-TES824 

Mã sp: Panasonic KX-TES824
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,800,000 VNĐ

6. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-112

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-112
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 43,281,600 VNĐ

7. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-120

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-120
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 44,133,600 VNĐ

8. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-24

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 24,537,500 VNĐ

9. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-32

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-32
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 28,904,000 VNĐ

10. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-40

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-40
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 29,756,000 VNĐ

11. Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824-8-24

Mã sp: Panasonic KX-TES824-8-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 11,238,000 VNĐ

12. Tổng Đài điện thoại nội bộPanasonic KX-TES824-6-16

Mã sp: Panasonic KX-TES824-6-16
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 7,700,000 VNĐ

13. Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824-5-16

Mã sp: Panasonic KX-TES824-5-16
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 7,600,000 VNĐ

14. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-6-24

Mã sp: Panasonic KX-TES824-6-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 10,296,000 VNĐ

15. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-48

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-48
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 30,608,000 VNĐ

 16. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-104

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-104
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 42,429,600 VNĐ

 17. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-96

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-96
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 38,063,100 VNĐ

 18. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-56

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-56
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 30,288,600 VNĐ

19. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-64

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-64
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 31,140,600 VNĐ

20. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-72

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-72
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 31,992,600 VNĐ

 21. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-88

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-88
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 37,211,100 VNĐ

 22. Tổng điện thoại Panasonic KX-TDA100D

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 13,500,000 VNĐ

 23. Bàn lập trình Tổng đài điện thoại Panasonic KX-T7730

Mã sp: Panasonic KX-T7730
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

 24. Bàn lập trình tổng đài điện thoại Panasonic KX-DT333X

Mã sp: Panasonic KX-DT333X
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 3,850,000 VNĐ

 25. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-40

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-40
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 25,070,100 VNĐ

26.  Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-48

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-48
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 25,922,100 VNĐ

27. Tổng Đài Điện Thoại PANASONIC KX-TES824 3 vào 8 ra

Mã sp: PANASONIC KX-TES824 3 vào 8 ra
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,975,000 VNĐ

28. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-32

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-32
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 24,218,100 VNĐ

29. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-24

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-8-24
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 19,851,600 VNĐ

 30.  Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-56

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-56
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 34,974,500 VNĐ

31. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-64

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-64
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 35,826,500 VNĐ

 32. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-72

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-72
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 36,678,500 VNĐ

 33. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-80

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-80
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 41,045,000 VNĐ

34. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-96

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-96
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 42,749,000 VNĐ

 35. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-104

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-104
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 47,115,500 VNĐ

 36. Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-16-120

Mã sp: Panasonic KX-TDA100D-16-120
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12 thángTháng
Giá gốc: 48,819,500 VNĐ

37. Tổng Đài điện thoại Panasonic KX-A405

Mã sp: Panasonic KX-A405
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 3,750,000 VNĐ

38. Trạm thu phát tổng đài điện thoại không dâyPanasonic KX-TDA0158

Mã sp: Panasonic KX-TDA0158
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 35,990,000 VNĐ

39. Phụ kiện Tổng Đài Panasonic KX-TDA0155

Mã sp: Panasonic KX-TDA0155
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 13,850,000 VNĐ

40. Card IP Trung kế 16 Kênh Tổng Đài Panasonic KX-TDA0490

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0490
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 53,580,000 VNĐ

 41. Card IP Trung kế Tổng Đài Panasonic KX-TDA0484

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0484
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 35,500,000 VNĐ

 42. Linh Kiện Tổng Đài Panasonic KX-TDA0470

Mã sp: Panasonic KX-TDA0470
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 55,400,000 VNĐ

43. Card trung kế ISDN 30 kênh Tổng Đài Panasonic KX-TDA0290 

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0290
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 12,450,000 VNĐ

44. Card Trung Kế Tổng Đài Panasonic KX-TDA0188

Mã sp: Panasonic KX-TDA0188
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 23,650,000 VNĐ

45. Card Trung Kế Tổng Đài Panasonic KX-TDA0184

Mã sp: Panasonic KX-TDA0184
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 18,045,000 VNĐ

46. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0196

Mã sp: Panasonic KX-TDA0196
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,800,000 VNĐ

47. Card hiển thị Tổng Đài Panasonic KX-TDA0193

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0193
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,300,000 VNĐ

 48. Card mở rộng Tổng Đài Panasonic KX-TDA0192

Mã sp: Tổng Đài Panasonic KX-TDA0192
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 6,350,000 VNĐ

49. Card mở rộng tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA0191

Mã sp: Panasonic KX-TDA0191
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 7,750,000 VNĐ

 50. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0190

Mã sp: Panasonic KX-TDA0190
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,730,000 VNĐ

 51. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0177

Mã sp: Panasonic KX-TDA0177
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 8,860,000 VNĐ

 52. Card mở rộng Điện Thoại Panasonic KX-TDA0174

Mã sp: Điện Thoại Panasonic KX-TDA0174
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 5,721,000 VNĐ

53. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0173

Mã sp: Panasonic KX-TDA0173
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,350,000 VNĐ

54. Card mở rộng Panasonic KX-TDA0172

Mã sp: Panasonic KX-TDA0172
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,960,000 VNĐ

55. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0181

Mã sp: Panasonic KX-TDA0181
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 86,500,000 VNĐ

 56. Card mở rộng Panasonic KX-TDA0180

Mã sp: Panasonic KX-TDA0180
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 4,550,000 VNĐ

57. Card nguồn công suất Panasonic KX-TDA0104

Mã sp: Panasonic KX-TDA0104
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,250,000 VNĐ

 58. Card Nguồn Loại S Panasonic KX-TDA0108

Mã sp: Panasonic KX-TDA0108
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,110,000 VNĐ

 59. Card mở rộng Panasonic KX-TDA6174

Mã sp: Panasonic KX-TDA6174
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 6,550,000 VNĐ

60.  Card Nâng Cấp Panasonic KX-TDA6178

Mã sp: Panasonic KX-TDA6178
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 9,750,000 VNĐ

61. Card Kết Nối Panasonic KX-TDA6111

Mã sp: Panasonic KX-TDA6111
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 8,950,000 VNĐ

62. Card kết nối tổng đài Panasonic KX-TDA6110

Mã sp: Panasonic KX-TDA6110

Nhà sản xuất: PANASONIC

Bảo hành: 15Tháng

Giá gốc: 9,770,000 VNĐ

63. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0105

Mã sp: Panasonic KX-TDA0105

Nhà sản xuất: PANASONIC

Bảo hành: 15Tháng

Giá gốc: 16,320,000 VNĐ

 64. Card Nguồn Tổng Đài Panasonic KX-TDA0103

Mã sp: Panasonic KX-TDA0103
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 11,995,000 VNĐ

 65. Khung mở rộng Tổng Đài Panasonic KX-TDA620

Mã sp: Panasonic KX-TDA620
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 20,552,000 VNĐ

66. Tổng Đài Panasonic KX-TDA600

Mã sp: Panasonic KX-TDA600
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 35,540,000 VNĐ

67. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1178

Mã sp: Panasonic KX-TDA1178
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 7,750,000 VNĐ

68. Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1176 

Mã sp: Panasonic KX-TDA1176
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 6,230,000 VNĐ

69. Card mở rộng Panasonic KX-TDA1186

Mã sp: Panasonic KX-TDA1186
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,790,000 VNĐ

 70. Card mở rộng Panasonic KX-TE82461

Mã sp: Panasonic KX-TE82461
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 2,680,000 VNĐ

 71. Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82494

Mã sp: Panasonic KX-TE82494
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 1,750,000 VNĐ

 72. Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82493

Mã sp: Panasonic KX-TE82493
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 1,950,000 VNĐ

73.  Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82492

Mã sp: Panasonic KX-TE82492
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 5,950,000 VNĐ

74. Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82491

Mã sp: Panasonic KX-TE82491
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,250,000 VNĐ

75. Card mở rộng Panasonic KX-TE82483 

Mã sp: Panasonic KX-TE82483
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,870,000 VNĐ

76. Card mở rộng Panasonic KX-TE82474

Mã sp: Panasonic KX-TE82474
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 15Tháng
Giá gốc: 3,200,000 VNĐ

77. Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TS500

Mã sp: Panasonic KX-TS500
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 250,000 VNĐ

78. Bàn Giám Sát Cuộc Gọi Panasonic KX-DT390X

Mã sp: Panasonic KX-DT390X
Nhà sản xuất: PANASONIC
Bảo hành: 12Tháng
Giá gốc: 2,650,000 VNĐ

 

Liên hệ

VP: 472 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Kho Hàng: 49/59 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Hotline: 0945 835 786 - 0913 242 430

Email: sales@lapdat.vn - info@lapdat.vn